homeโครงงานคอมพิวเตอร์
person
โครงงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6799

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงงานคอมพิวเตอร์  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่ม ม 3(3)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)