homeครูที่ปรึกษา
personperson_add
ครูที่ปรึกษา

ผู้สอน
นางสาว เพียงใจ ดีคาร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ครูที่ปรึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
68

สถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

http://www.gotoknow.org/file/pheangjai/caresystem.pdf

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)