ครูที่ปรึกษา


ผู้สอน
นางสาว เพียงใจ ดีคาร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ครูที่ปรึกษา

รหัสวิชา
68

สถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คำอธิบายวิชา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

http://www.gotoknow.org/file/pheangjai/caresystem.pdf

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books