เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูที่ปรึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว เพียงใจ ดีคาร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

http://www.gotoknow.org/file/pheangjai/caresystem.pdf