เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตงานแอนิเมชั่น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การผลิตงานแอนิเมชั่น  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตอน 2 กลุ่ม ม 2 และ ม3