home121-012 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
personperson_add
121-012 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว ฉัตรทอง นกเชิิดชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
121-012 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6802

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

ปัญหาและภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตี ปัญหาและภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตี นโยบายการควบคุมและการปฏิบัติ เพื่อความมั่นคงของระบบ การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุกเทคนิควิธีในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แผนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล การฉ้อโกง/อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในด้านกฎหมายClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)