ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 1/2565) นิติศาสตร์


ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 1/2565) นิติศาสตร์

รหัสวิชา
68075

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ศท. 0033701

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books