เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไฟฟ้าสถิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า