homeไฟฟ้าสถิต
personperson_add
ไฟฟ้าสถิต

ผู้สอน
person
นาย ประเจียด ปฐมภาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไฟฟ้าสถิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6812

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)