B1 ระบบบัญชี กบ.201 (จ.+พ.+ศ.)


ผู้สอน
ครู นิอร น้ำใจดี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
B1 ระบบบัญชี กบ.201 (จ.+พ.+ศ.)

รหัสวิชา
68219

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30201-2101

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คำอธิบายวิชา

เข้าร่วมการประชุม: https://meet.google.com/vto-nocf-itp


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)