homeวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมม.6
personperson_add
วิชาภาษาไทยเพิ่มเติมม.6

ผู้สอน
นาย อิสรภัทร วารีสอาด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยเพิ่มเติมม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6823

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับใช้ในกรเรียนการสอน และสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน โปรดใช้ภาษาที่สุภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)