นิเทศการสอน
ผู้สอน

อภิชาติ กุลธานี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นิเทศการสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6825

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้กำกับ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.