homeEnglish Fundamental grade 10-2011
person
English Fundamental grade 10-2011

ผู้สอน
Ms. Pitchaya Yasadayan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English Fundamental grade 10-2011

Class ID
683

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)