English Fundamental grade 10-2011


ผู้สอน
Ms. Pitchaya Yasadayan
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English Fundamental grade 10-2011

รหัสวิชา
683

สถานศึกษา
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books