homeมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ผู้สอน
Directer Dusit Munkong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6836

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.1/4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)