มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ผู้สอน

Directer Dusit Munkong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6839

สถานศึกษา
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.2/9


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.