homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2556
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2556

ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6846

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกาษปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ใช้ Username + Password เดิมที่เคยใช้เข้าระบบ

ในปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)