homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2556
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2556

ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6846

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกาษปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ใช้ Username + Password เดิมที่เคยใช้เข้าระบบ

ในปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)