วท 6000207 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(พุธ-เช้า-2-65-ปกติ)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6000207 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(พุธ-เช้า-2-65-ปกติ)

รหัสวิชา
68516

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

หลักการพื้นฐานและแนวคิดการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานขั้นพื้นฐานการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ หลักการออกแบบจากประสบการณ์จากผู้ใช้ และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟิก และการทำงานตามเหตุการณ์ การวิเคราะห์ การออกแบบ และประยุกต์ใช้งาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books