วท 6000207 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(พุธ-เช้า-2-65-ปกติ)


Pengajar
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
Waktu masuk saat ini pada 4 hari ago

Keterangan
วท 6000207 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(พุธ-เช้า-2-65-ปกติ)

Nomor Identifikasi Kelas
68516

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Keterangan

หลักการพื้นฐานและแนวคิดการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานขั้นพื้นฐานการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ หลักการออกแบบจากประสบการณ์จากผู้ใช้ และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟิก และการทำงานตามเหตุการณ์ การวิเคราะห์ การออกแบบ และประยุกต์ใช้งาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books