มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ผู้สอน

นาย วรจักร์ ถาวรกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6854

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอน รายวิชากสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.