เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) (ง23101) ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์สร้าง