homeมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ผู้สอน
person
นาย วรจักร์ ถาวรกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6864

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับจัดการเรียนสอนวิชาสังคมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)