การงานอาชีพ ง31101 ม.4/2 ปีการศึกษา 2565


ผู้สอน
นายครรชิต บุญปก
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ ง31101 ม.4/2 ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา
68643

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง31101

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

คำอธิบาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)