ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ หมู่ 2


Pengajar
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ หมู่ 2

Nomor Identifikasi Kelas
68668

Kode Kelas
5004181,2

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keterangan

เรียนรู้ทักษะด้วยการฝึกปฏิบัติด้าน ปศุสัตว์พื้นฐาน

-บังคับสัตว์

-สวัสดิภาพสัตว์

-อาหารสัตว์

-การผสมเทียม

-พฤติกรรมสัตว์

-แส้ บ่วงบาศ และการใข้อุปกรณ์เพื่อบังคับสัตว์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books