ผู้สอน
รศ. วนิดา รัตนมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

225-351 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6869

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน Plant Design นี้ เป็นชั้นเรียนแบบปิด คือ อนุญาตให้เฉพาะ นศ. ผู้ลงเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.