225-351 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน Plant Design นี้ เป็นชั้นเรียนแบบปิด คือ อนุญาตให้เฉพาะ นศ. ผู้ลงเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้