ปวช.2/2


ผู้สอน
นาง มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/2

รหัสวิชา
687

สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้มีสมาชิกเป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  จำนวน  34 คน

ครูมณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ  ผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books