EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2565 (ภาคปกติ)


ผู้สอน
ทองปาน ปริวัตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2565 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา
68759

รหัสวิชาของสถานศึกษา
EN17106

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง การอนุพันธ์ การอินทิเกรท การคำนวณเชิงจำนวนเลขเบื้องต้น สูตรประมาณค่าในช่วง การอนุพันธ์และการอินทิเกรทเชิงเส้น เชิงผิวและเชิงปริมาตร อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูริเยร์และอินทิกรัลฟูริเยร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books