EN17307 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2/2565


ผู้สอน
ทองปาน ปริวัตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EN17307 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2/2565

รหัสวิชา
68760

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

หัวข้อพิเศษทางการจัดการสารสนเทศที่เป็นที่สนใจและสำคัญในขณะนั้นและที่เกี่ยวข้อง หัวข้อและเนื้อหาเปลี่ยนไปในแต่ละปี และแต่ละกลุ่มที่เรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books