ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2/2565


ผู้สอน
อาจารย์ อนุชา ดีผาง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2/2565

รหัสวิชา
68771

รหัสวิชาของสถานศึกษา
EN11305

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบบัส การจัดการหน่วยความจำ การถอดรหัส การเข้ารหัส การขัดจังหวะ ไทม์มิ่งไดอะแกรม การต่อประสานกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต ชุดคำสั่งการเขียนภาษาซีเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เงื่อนไขรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN12200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : EN11304 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)