การเตรียมฝึก2.1


Teacher
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
Current sign in at about 1 hour ago

Title
การเตรียมฝึก2.1

Class ID
68774

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Description

เตรียมฝึกด้านสัตวศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books