การเตรียมฝึก2.1


Pengajar
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
Waktu masuk saat ini pada sekitar 2 jam ago

Keterangan
การเตรียมฝึก2.1

Nomor Identifikasi Kelas
68774

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keterangan

เตรียมฝึกด้านสัตวศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books