หน้าที่พลเมืองน่ารู้ By ครูบีม


ผู้สอน
119 ศิรินทรา พรหมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หน้าที่พลเมืองน่ารู้ By ครูบีม

รหัสวิชา
68817

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒธนธรรม และการดำเนินชีวิต เนื้อหาประกอบด้วย วัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งเรื่อภูมิประเทศ การแต่งกาย อาหาร และประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)