รายวิชาโปรแกรมนำเสนอ ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผู้สอน
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาโปรแกรมนำเสนอ ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา
68828

รหัสวิชาของสถานศึกษา
00009

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)