ผู้สอน
นาย อัมรินทร์ ดีมะการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

241-481: Artificial Intelligence for Robotics (1/56)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6887

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำปัญญาประดิษฐ์ วิธีค้นหาคำตอบ  Logic  Machine Learning


วันเวลาและสถานที่

Website : http://www.classstart.org/classes/6887


หัวข้อการสอนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.