สังคมวิทยากีฬา เทอม 2 -2565


Teacher
พะเยาว์ ละกะเต็บ
Current sign in at about 7 hours ago

Title
สังคมวิทยากีฬา เทอม 2 -2565

Class ID
68874

Standard Class Code
427-219 ,427-213

School
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Description

สังคมวิทยากีฬาว่าด้วยมิติทางสังคมของกีฬา เนื่องจากกีฬาไม่ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่โดยตัวมันเองแต่เป็นส่วนหนึ่งของโลกทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น กีฬาจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันชิงชัยในสนามหากแต่ยังสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow