การผลิตสุกร 2.65


ผู้สอน
วันทนีย์ พลวิเศษ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสุกร 2.65

รหัสวิชา
68894

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

ประโยชน์และความสำคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มแบบต่าง ๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่าง ๆ อาหารสุกร การทำทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปัญหาในการเลี้ยงสุกร และแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงสุกร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books