รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส.1 เทคโนคอมฯ


ผู้สอน
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส.1 เทคโนคอมฯ

รหัสวิชา
68896

รหัสวิชาของสถานศึกษา
00009

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)