หมู่850-Management Accounting


Pengajar
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 17 jam ago

Keterangan
หมู่850-Management Accounting

Nomor Identifikasi Kelas
69001

Kode Kelas
01130172

Sekolah
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Keterangan

ชั้นเรียนเฉพาะหมู่850

60% สอบย่อย กลางภาค ปลายภาค 10% แบบฝึกหัด รายงาน กรณีศึกษา 20% เรียนรู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ สู่การประกอบการอย่างยั่งยืน 10% แผนพัฒนาธุรกิจ

ใช้ Microsoft Team สำหรับการสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้มีการแจ้งเตือน Share this code so people can join the team directly - you won’t get join requests

Code : 7z2e6tr


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books