homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
person
นาย ปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6902

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556


โดย ครูปริญวัฒน์  ถมกระจ่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)