homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
นาย ปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6902

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556


โดย ครูปริญวัฒน์  ถมกระจ่าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)