2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


Teacher
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
Current sign in at 21 days ago

Title
2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

Class ID
69031

Standard Class Code
GEIG1002

School

Description

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books