2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

รหัสวิชา
69031

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GEIG1002

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books