2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


Pengajar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
Waktu masuk saat ini pada 21 hari ago

Keterangan
2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

Nomor Identifikasi Kelas
69031

Kode Kelas
GEIG1002

Sekolah

Keterangan

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books