พฤหัส6-9_2/65_INFO131_เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล_สารสนเทศ/65 ก.01


ผู้สอน
ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พฤหัส6-9_2/65_INFO131_เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล_สารสนเทศ/65 ก.01

รหัสวิชา
69055

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

สารสนเทศ/62 ก.01 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books