ธุรกิจออนไลน์


Pengajar
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
Waktu masuk saat ini pada 1 hari ago

Keterangan
ธุรกิจออนไลน์

Nomor Identifikasi Kelas
69073

Kode Kelas
MGM0513

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Keterangan

ธุรกิจออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow