homeงานธุรกิจ 210
personperson_add
งานธุรกิจ 210

ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานธุรกิจ 210

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6909

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)