ผู้สอน
คุณ จาตุรันตร์ มณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Computer02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6913

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่หม้อ


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word grnjvdkilihk''koX