เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 วิธีการผลิตสุกรเป็นการค้า  พันธุ์สุกรที่เหมาะสมในเขตร้อน  การคัดเลือกพันธุ์ การให้อาหาร  การจัดการในฟาร์มสุกร และปัญหาต่าง ๆ  ในการผลิตสุกร  โรคสุกรและการป้องกันกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่