homeห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 1
personperson_add
ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 1

ผู้สอน
person
นาย ธวัช ชินราศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6926

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 วิธีการผลิตสุกรเป็นการค้า  พันธุ์สุกรที่เหมาะสมในเขตร้อน  การคัดเลือกพันธุ์ การให้อาหาร  การจัดการในฟาร์มสุกร และปัญหาต่าง ๆ  ในการผลิตสุกร  โรคสุกรและการป้องกันกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)