homeเขียนแบบพื้นฐาน ม.1
person
เขียนแบบพื้นฐาน ม.1

ผู้สอน
บรรจบ ชูมก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เขียนแบบพื้นฐาน ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6928

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานในการเขียนแบบทั่วไป การเขียนภาพฉาย ภาพสามมิติ การอ่านแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบและเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)