Secondary 3A


ผู้สอน
นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Secondary 3A

รหัสวิชา
693

สถานศึกษา
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books