homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556

ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6931

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)