ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6931

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556