homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556

ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6931

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ปี 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)