อ.บ่าย [กส.บท.]วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่มเรียน สฎ.2307.121 การจัดการทั่วไป


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ.บ่าย [กส.บท.]วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่มเรียน สฎ.2307.121 การจัดการทั่วไป

รหัสวิชา
69314

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

22 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 60072.121 ธุรกิจออนไลน์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books