homeคอมพิวเตอร์ 6
person
คอมพิวเตอร์ 6

ผู้สอน
นาย พีรยุทธ แสงฟ้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6932

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน Online ของนักเรียนชั้น ม.6/1,6/3,6/5,6/7


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)