homeคอมพิวเตอร์ 6
personperson_add
คอมพิวเตอร์ 6

ผู้สอน
นาย พีรยุทธ แสงฟ้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6932

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน Online ของนักเรียนชั้น ม.6/1,6/3,6/5,6/7


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)