วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ชั้นป.6/5ปีการศึกษา2565


Pengajar
กมลพร เพชรกาฬ
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ชั้นป.6/5ปีการศึกษา2565

Nomor Identifikasi Kelas
69335

Sekolah

Keterangan

ภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)