RBL16201-โครงงานฐานวิจัยป.6/1ปีการศึกษา2565 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง อุไร ฉ้วนกลิ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
RBL16201-โครงงานฐานวิจัยป.6/1ปีการศึกษา2565 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
69361

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่งงานนาฬิกาชีวิต อัดคลิปชีวิตประจำวันของตนเอง การช่วยเหลือพ่อแม่ การทำงานบ้าน การเล่นกีฬา ดนตรี ไม่เกิน 3 นาที ระหว่าง วันที่ 18-20 มกราคม 2566


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books