ผู้สอน
นาย สมสรรค์ กันยาหลง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.6/4 add 1/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6939

สถานศึกษา

โรงเรียนชนบทศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 จำนวน 3 คาบ/สับดาห์ 1.5 หน่วยการเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนชนบทศึกษา